top of page

יום שיא מיזם השפה העברית

יום שיא מיזם השפה העברית


במסגרת מיזם שפה התלמידים הפעילו יום שיא בנושא מילים נרדפות.


התלמידים עבדו על הכנת היום המיוחד במשך זמן רב.

הכינו והפעילו את התחנות.


למדו את המילים ולמדו כיצד להעביר את התחנות מול כל כיתות השכבה הצעירה.

היה כיף ומלמד!


תודה לצוות הכיתה - הילה וחן🏆🏆

תודה ענקית לתלמידי הכיתה שלהן שהפעילו את המיזם באופן בוגר ואחראי !!! כל הכבוד לכם אתם אלופים 🥇


bottom of page