top of page

יום שיא בתנך- הישרדות

שלום רב,

היום התקיים בבית הספר יום שיא, בסגנון "הישרדות", כהכנה לחידון התנ"ך📜 המסורתי המתקיים בבית ספרנו והשנה יהיה ספר יהושע📯.

הכיתות עברו 5 תחנות:

*פירושי מילים*- מרוץ חישוקים🎗️.

*מי אמר למי?*- משחק זיכרון כוסות🥛.

*חפצים*- כתב סתרים ㊙️.

*מספרים*- קליעה למטרה🎯.

*מקומות ואנשים*- תמונות במסכה🎭.

בשכבה הצעירה צברו ניקוד לחידון שיתקיים בסוף השנה:

*במקום החמישי*- הכיתה של ליזט ורוזי עם 12 נקודות לחידון.

*במקום הרביעי*- הכיתה של מירי וקרן עם 14 נקודות לחידון.

*במקום השלישי*🥉- הכיתה של הילה וחן עם 16 נקודות לחידון.

*במקום השני*🥈- הכיתה של אבישג ונועה עם 18 נקודות לחידון.

*במקום הראשון*🥇- עם 20 נקודות הכיתה של מוריה ומירב.

בשכבת הבניים והבוגרת צברו ניקוד לחידון שיתקיים בסוף השנה:

*במקום החמישי*- הכיתה של שיראל ושרה עם 12 נקודות לחידון.

*במקום הרביעי*- הכיתה של איתיאל וזהבה עם 14 נקודות לחידון.

*במקום השלישי*🥉- הכיתה של נעה ואושרית עם 16 נקודות לחידון.

*במקום השני*🥈- הכיתה של סיתוונית ושירן עם 18 נקודות לחידון.

*במקום הראשון*🥇- עם 20 נקודות הכיתה של נריה ואדנו.

יישר כח גדול, ניכרת הלמידה המשמעותית של התלמידים והידע הרב שצברו👍.

מאחלות הצלחה בהמשך נופית וחני.


bottom of page