top of page

יום שיא בשפה- שכבה צעירה

במסגרת שיעורי השפה בשכבה הצעירה, בהובלתן של חני ונופית, מתקיימים לאורך השנה ימי שיא בנושאים שונים הנלמדים בכיתות. השבוע התקיים יום שיא בשפה בנושא שורשים ומשפחות מילים לכל תלמידי השכבה הצעירה בהובלת הכיתה של מירי ועליזה. התלמידים חשבו על הרעיונות לתחנות, חילקו בניהם את העבודה, הכינו את התחנות, וביום השיא הפעילו את חבריהם לשכבה בצורה בוגרת ונעימה. יום השיא סיכם בדרך חווייתית ומהנה את הנושא ותלמידי השכבה סיכמו את היום כ:"כיף ללמוד בצורה כזו של משחקים".




bottom of page