top of page

יום שיא בשפה בנושא הפכים

יום שיא בשפה בנושא הפכים

תלמידי הכיתה של אבישג ופרח חשבו, תכננו, הכינו והפעילו את כלל תלמידי השכבה הצעירה בתחנות למידה שונות בנושא הפכים


התחנות שהופעלו היו-

משחק הזיכרון

קהוט

מי אני?

חפש את המילה


בסיום הפעילות התלמידים נהנו מעוגת שוקוניל הפוכה שהם הכינו באופן עצמאי 🙃
bottom of page