top of page

יום שיא איכות חיים

לכבוד סוף השבוע נשתף אתכם ביום שיא שהיה אצלנו אתמול.

יום שיא בנושא "איכות חיים"-

השבוע חגגנו יום שיא בנושא בו אנו עוסקים בכל ימות השנה-איכות חיים.

דרך מגוון פעילויות ושלל חוויות נגענו בקטגוריות השונות שמרכיבות ומודדות את איכות חיינו!

ליום זה היו שותפים כל בעלי התפקידים בבית ספרינו וביחד בנינו מארג של סדנאות במגוון נושאים!

התלמידים השתתפו, נהנו, למדו ובהמשך מצפה לנו עוד המשך למידה והעמקה בנושא


bottom of page