top of page

יום שדה עם המורה לשלח שלנו- אוריאל

כחלק מתכנית של"ח המתקיימת בביה"ס יצאנו ליום שדה בעיר אופקים ובו למדנו על הפירוש של כל רחוב, גן, פארק ועל ההיסטוריה של העיר אופקים.


במהלך הסיור הכנו ארוחת בוקר ונהננו ממנה. בין בתי משק עזר, פגשנו אדם "שישב על כוס קפה" ושוחחנו איתו על העיר אופקים והוא סיפר לנו בהתלהבות כיצד העיר הייתה בשנות החמישים ועד היום.


החכמנו, נהננו וחזרנו טובים ומאושרים.


התמונות צולמו ע"י תלמיד הלומד במגמת צילום כחלק מהתנסות המעשית במגמה ועוד מספר תמונות של תלמיד שעזר והתנסה במלאכת הצילום.


תודה לכולם על יום למידה מוצלח!


bottom of page