top of page

יום שדה- נבחרת של״ח

היום יצאו נבחרת של"ח ליום שדה ראשון שלהם כקבוצה בסימן מנהיגות דרך דוד בן גוריון.

בתחילת היום התארגנו בציוד, לבוש, משמעת והתנהגות מיטבית. התחלנו את הסיור בדרך ותיקים בעיר אופקים למדנו על מכלול נופאדם וחשיבות ההתיישבות בנגב.

בהמשך נכנסנו לתוך השטח וראינו את בארות המים הקודמים של חורבת פטיש ולמדנו על הקשיים במדבר, צמחייה וחשיבות יישוב הנגב.

בנוסף עלינו על גבעת תצפית המשקיפה על פיתוח העיר אופקים בחיבורה לרכבת ישראל וגם בתצפית על כביש הרעב ועברנו למשימה נוספת שהיא בישולי השדה.

התחלקנו לקבוצות של בישול, חיתוך סלט, הווי ושטיפת כלים פעלנו לפי הספר והכנו ארוחה לתפארת.

בסיום ארגון הציוד ישבנו למפגש סיכום וכיבוד קל שהתלמידים חלקו יחד. סיימנו את יום השדה בתחושה טובה, גיבוש ואחדות.


bottom of page