top of page

יום שדה בנחל גרר

במסגרת תכנית של"ח הפועל בביה"ס יצאנו כיתת של"ח וכיתות נוספות מהשכבה הבוגרת למסלול בנחל גרר.

במהלך היום התלמידים נחשפו לסיפור על נחל גרר המופיע בתנ"ך והתמודדו עם הליכה מאתגרת במסלול רווי ירידות ועליות תלולות. התלמידים התמודדו בגאון למול האתגרים הללו.

לסיור התווספה תוספת נחמדה של פעילויות ODT (התנסות משחקית חברתית בשטח) שבה התלמידים לקחו חלק פעיל ושיתפו פעולה יחד כצוות.
bottom of page