top of page

יום צילום בשוק 2022


צילום רחוב בהגדרתו הוא צילום שבו מצולמות סיטואציות אקראיות במקומות ציבוריים, בין אם זה ברחוב, במסעדה או אפילו בקניון. צילום רחוב דומה בגישתו לצילום עיתונות שכן גם הוא עוסק בחברה ומתמקד בעיקר בצילומים של בני אדם או בעלי חיים בסביבה מאוכלסת שמטרתה לספק את ההקשר לסיפור, אך בשונה מצילום עיתונות, צילום הרחוב מתמקד לרוב בתיעוד חיי היומיום של אנשים זרים לחלוטין במקום להתמקד באיזשהו תיעוד של אירוע חשוב.


כחלק ממשימות הצילום לאורך השנה למדנו בכיתה על צילום רחוב ישראלי והכרנו את הצלמים- אלכס ליבק, פליקס לופה ואלכס פרפורי. הלכנו בדרכם, יצאנו לשלם בשוק בעיר שלנו. בהמשך לצילום חוץ כל תלמיד כותב עבודת חקר אישית


התמונות לפניכם- לכל תלמיד גלריה שלו

אלו הגלריות של הכיתה של איתיאל וחנה:

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________________________


_________________________________________________________________


________________________________________________________________

הכיתה של רבקה ומעיין-


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


_________________________________________________________________


__________________________________________________________________


_________________________________________________________________bottom of page