top of page

יום ספורט בית ספרי

יום ספורט בית ספרי התקיים אצלנו לכל שכבה בנפרד. נפרסו ברחבת המגרש תחנות הפעלה על ידי הצוות הספורטיבי שלנו- בלה ואשגרה . צוות ותלמידי בית הספר נהנו וצברו חוויות ספורטיביות

תןדה לכם!


בסוף יום התקיימו משחקים של השכבות נגד צוות בית הספר והמנצחים הגדולים הם כמובן - התלמידים!!!


שכבה צעירה
שכבת ביניים
שכבה בוגרת
bottom of page