top of page

יום ניקיון סביבתי

כחלק ממקצוע השל"ח הפועל בביה"ס יצאנו לניקיון סביבתי בגן הבנים הקרוב לביה"ס בעיר אופקים.

זמן זה הקדשנו עבור חללי מערכות ישראל ועבור נרצחי הפיגוע והשוטרים שמסרו נפשם למען אזרחי מדינת ישראל.


תודה לתלמידי הכיתה של איתיאל וחנה שהשתתפו ביום זה יחד עם צוות הכיתה

תודה למורה שלנו לשל״ח- אוריאל בן ברוך
bottom of page