top of page

יום השרדות 2022

כחלק מקייטנת קיץ נערך יום הישרדות בו התלמידים נדרשו להצליח בתחנות על מנת לזכות במוצרים להכנת הפיתות.

תחילה כל קבוצה הכינה שלט קבוצתי ולאחר מכן נדרשו להוציא נחש גומי מתוך הקמח.

בהמשך נדרשו להעביר מים מכלי לכלי תוך שיתוף פעולה מלא בין השכבות השונות בביה"ס.בסיום הפעילות כל תלמיד קיבל פיתה בטאבון עם ממרחים טעימים.

בזמן ההמתנה לפיתות התלמידים נהנו ממשחקים חברתיים באולם.

פעילות זו דרשה מאמץ רב והתלמידים שיתפו פעולה יחד למרות פערי הגילאיםbottom of page