top of page

יום הרופא 2023

ציינים את ״יום הרופא הישראלי 2023״.

במסגרת מיזם התנדבותי, יצאו הכיתה של נופית ועליזה, מיכל וליאת, לחלק עוגיות וצ׳ופר הערכה לצוות הרפואי בעיר.

הצוות שמח והודה על המחווה.

בהזדמנות זו, אנו מודים על העבודה הקשה של הצוותים הרפואיים לאורך השנה🙏


bottom of page