top of page

יום המשפחה תשפ״ב

במרכז הלמידה בימי שישי בחרנו בנושא יום המשפחה ולשוחח על נושא זה ועל סוגי משפחות. והתלמידים שיתפו ואמרו שחברים, פנימייה וצבא זה גם משפחה בהרכב אחר.


לאחר מכן צללנו לתוך נושא האחדות והחשיבות להיות יחד ופעלנו יחד להעביר את הכדור מצד לצד. בדרך היו קשיים וראינו את הקושי אחד של השני אך בסוף הצלחנו במשימה וראינו את חשיבות ערכי האחדות והמשפחהbottom of page