top of page

יום המעשים הטובים 2022

תודה לשוטרים בתחנת אופקים שהגיעו אלינו ליום חווייתי שבו למדו תלמידי השכבה הצעירה על משטרת ישראל. התלמידים השתתפו, ספרו ושאלו, והשוטרים ענו בנועם ובמקצועיות. התלמידים זכו למפגש מלא חוויות ולמידה כיפית ומעשירה


תודה גדולה

בית אקשטיין אופקים
bottom of page