top of page

יום המעשים הטובים 2022

יום המעשים הטובים- לומדים לעשות טוב למען האחר

תלמידי השכבה הבוגרת יצאו לטפח את מקלט באופקים של האגודה במלחמה בסרטן

תודה לרפי פטיטו שנתן לנו את ההזדמנות לשפץ את המקלט של האגודה.


התמונות שלפניכם- לפני ואחרי עבודת התלמידים


לפני


אחרי
bottom of page