top of page

יום הזכרון תשפג

השבוע יצאו תלמידי בית אקשטיין לראות את מיזם ההנצחה המיוחד שהוקם על ידי האומן אייל אסולין וקבוצת מתנדבים ומשפחות שכולות מהעיר אופקים.

תודה על חוויה מיוחדת, מלאת זכרון הערכה וגעגוע.

הסבר על המיזם-

מיזם הנצחה מיוחד של אייל אסולין

המשך של גן זכרון בגן הבנים עם קבוצת מתנדבים שהתחברו ליצירה עם אייל.

לאורך 45 מדרגות נמצאות שורות משירים של משוררים שקשורים בזכרון, הערכה, אהבה וגעגוע.

הנצחה שתייצר אינטאקציה עם העוברים והשבים

באמצע גרמי המדרגות יש 2 ניצבים מנירוסטה שבאחד מהם יש מיצג של נעלי חייל בקופסת זכוכית שמסמלות את האדם החסר

ובשני יש עץ זכרון שיש בו דיסקיות עם שמות הנופלים.

שביל זכרון המספר סיפור שעולים אליו אל גן הבנים מלווה בהשראה

ממשפטי המשוררים ולהזכיר באנשים הפרטיים.


bottom of page