top of page

טקס מצטיינים מחצית א׳

היום חולקו תעודות מחצית א׳ לשנת תשפ״ב

ישר כוח לכל התלמידים שלמדו והתקדמו בתהליך הלמידה מתחילת שנה


היום התקיימו בבית הספר טקסי הענקת תעודות הצטיינות לשכבת הביניים ולשכבה הבוגרת

לפניכם מצורפות התמונות מחלוקת התעודות למצטייני המחצית בשכבת הביניים.


כל הכבוד לתלמידים!!!
bottom of page