top of page

טיול שנתי לצפון 2022

מנהל שכבה בוגרת - יאיר בר כוכבא מסכם את הטיול השנתי


חזרנו היום מהטיול השנתי🛄 של השכבה הבוגרת (וחלק מהביניים) בצפון הארץ 🐻‍❄️.

התחלנו את היום הראשון בירידה מאתגרת ממצוק הארבל ⛷️😫.

לאחר מכן המשכנו למסיבה מטורפת בלידו 4🛥️💃.

אחרי ארוחת ערב דשנה אל הקניון בטבריה הגענו🛒🛍️.

ולאחר לינה באנ"א כרי דשא 🌾🌾🌾

המשכנו ליום השני שבו טיילנו במעיינות הבניאס🚣‍♀.

*תודה לאביה על הדאגה לצוות ולתלמידים 🌮🌮🌮, ליחיאל שעמל על ארגון הטיול, לעירית על תיאומים והזמנות 📞, לחני, בלה ושרית על התגבורת והעזרה בכל, לצוותי הכיתות המדהימים הדר וזהבה, נופית ועליזה (אחות הטיול💊), אפרת ויעל, מיכל וליאת, איתיאל, סימונה ומעיין שהיו שם בשביל התלמידים בכל שעה ודקה*. 👍

למדריכות עמותת לוטם ☘️ המקסימות 🙏🏼.

ונסיים כמאמר חז"ל *עם הנצח לא מפחד משרירים תפוסים* 🦿🦿😩.


תודה לבלה, יאיר ונופית על הצילומים!


bottom of page