top of page

חנות יד 2 של בית הספר נפתחה!

חנות יד 2 של בית הספר נפתחה!


במסגרת שיעור כישורי חיים התלמידים מיינו, קיפלו וסידרו את בגדי החנות, תמחרו את הבגדים בחנות והוציאו שלטים ליצירת חזות נעימה.


ביום פתיחת החנות התלמידים סידרו את כל הבגדים בצורה יפה, תלו את השלטים והחליטו ביניהם על תפקיד לכל תלמיד.


כל כיתה מבית הספר הגיעה לרכוש בחנות לפי לוז מסודר, התלמידים שמכרו בחנות הרגישו תחושת אחריות וגאווה מעשייתם והתלמידים שהגיעו לקנות התרגשו מהמעמד ורכשו בהנאה מספר פריטים.


bottom of page