top of page

חלוקת חלות לקשישים

תלמידות הכיתה של נופית ועליזה יצאו היום לחלוקת חלות שנאפו על ידן בעזרתה של עוזרת ההוראה ורד, לקשישים ברחבי העיר אופקים. החלוקה נעשתה במסגרת המעורבות האישית שכל תלמידי השכבה הבוגרת מחויבים בו במסגרת הבגרות החברתית. פרויקט זה כמו פרויקטים חברתיים אחרים שנעשים בבית הספר מלווה ע"י עמותת "לאורו נלך".bottom of page