top of page

חידון התנ״ך תשפ״ג

השנה התקיים חידון תנ"ך בדגש על ספר יהושוע לכל השכבות בבית הספר. התלמידים למדו והשקיעו לאורך כל השנה באמצעות חוברות, משחקים, יום שיא הישרדות ולמידה משמעותית בכיתות.

אחרי כל עמלם הרב לאורך השנה היום התקיים אירוע השיא חידון תנך הבנוי מארבעה שלבים- שלב אישי למתמודדים- פירושי מילים, מי אמר למי?, ניבים וביטויים וזהה את החפץ. ובסיום השלב משימה קבוצתית- תשבץ מקומות, תפזורת מספרים, מילים מבולבלות. כלל הנציגים שהשתתפו גילו בקיאות רבה .

אך כמו בכל חידון, מקום ראשון יש רק אחד. התלמידים זכו בפרס אישי ובפרס כיתתי. *בשכבה הצעירה:* הגיעו למקום הראשון והמכובד נציגים מהכיתה של הילה וחן. ובמקום השני והצמוד הכיתה של אבישג ונועה.

בשכבת הביניים והבוגרת- למקום הראשון הגיעו הכיתה של נריה(לימור) ואדנו ומהכיתה של נופית(אסנת) ועליזה. תודה רבה לכל המשתתפים וכמובן לכל מי שעזר בהפקה המורכבת הזאת שבראשם נופית, אור, עליזה ,תלמידים, אושר, אביחי, חנה, דליה, אוריאל,דפנה, תמר, עמוס ועירית. וכמובן רכזי השכבות ובראשם מנהלת ביהס היקרה שלנו אביה אזולאי שמאפשרת הפקה זו מידי שנה בשנה.

תודה לאחת וליחידה- חני אבינועם!!! מיזם פרי יצירתה שאליו נרתמו כל צוות בית הספר באהבה ובהערכה גדולה!

פרגנו להם!!!!!!!


bottom of page