top of page

חידון התנ"ך תשפ"ב - ספר שמות

זוהי השנה החמישית בביה"ס בה אנחנו עורכים חידונים בביה"ס התחלנו בחידון השפה העברית אח"כ שילבנו עם מורשת ותרבות ושנתיים התמקדנו בחידון התנ"ך.תודה למנהלת בית ספרנו שעל פיה יישק כל דבר

יהבנו עליך נשליך בהווה ובעתיד כמו בעבר.

לרכז שכבת הביניים מר יאיר בר כוכבא.

מוקירים את תרומתך ומודים לך עד בלי די.

למחנכי הכיתות ועוזרי ההוראה מגיעות ברכות,

כי ללא עזרתכם בשטח- דבר לא יכול להיעשות.

לכלל התלמידים שהשתתפו בלימוד ונתנו יד.

ולמשתתפי החידון כמובן מגיע "יישר כוח" מיוחד.

כמו כן ברצוני להודות למי שעזר במיתוג, בהדבקה, גזירה, בעריכה, עטיפת המתנות ועוד לעליזה, טלי, ורד, חנה, שרית, עירית. ללא עזרתכם בפרטים הקטנים לא היינו רואים את התמונה השלמה.

ולשופטים שהגיעו ואותנו כיבדו

הגב' אביבה לוטן, הגבר תמר סרי ודליה אניג'ר תודה רבה!!

ואחרונה חביבה לנופית בסיס המדהימה

שהשקיעה ועמלה ויצרה במשך שנה תמימה.

היא גיבשה תוכנית, ארגנה פעילויות ומשחקים והנפיקה חוברות.

קבעה ימי שיא ושמרה על מתח לימודי בצורה מבוקרת.

עם תודתנו הבנה על עבודתה המפרכת

וללא ספק זו המשכה של מסורת מבורכת.


ישר כוח לכיתות שזכו במקום הראשון בחידון התנ"ך לשנת תשפ"ב 2022

שכבה צעירה- הכיתה של ציון ומירב

שכבת ביניים- הכיתה של נריה ואושרית

שכבה בוגרת- הכיתה של הדר וזהבה


תערוכת אומנות במסגרת החידון-וחגגנו יום הולדת לרכזת הפדגוגית שלנו- חני אבינועם


bottom of page