top of page

חג פסח- פעילות בית ספרית

יום חג בבית הספר

פעילות בית ספרית לכל השכבות בבית הספר - צעירים, ביניים ובוגרים. התלמידים הבוגרים הפעילו והשתתפו ביום נפלא זה.

תלמידי בית הספר הכינו מיצגים נפלאים בנושא פסח. למדו בתחנות חוויתיות בשילוב תחומי דעת שונים על חג הפסח.


מנהלת בית הספר, אביה אזולאי ,מסכמת בדבריה-

ברצוננו להודות לאנשי הצוות שעמלו על אירועי חג הפסח.

לאפרת וחני שניהלו את אירועי פסח ביד רמה ובזרוע נטויה 💪. לטלי על העיצובים, לנופית על התכנון, הארגון, וליווי תחנות עשר המכות 👊🏻 והתפעול שלהן ביחד עם תלמידי הכיתות של יוסי וסימונה ואפרת ויעל.

לליאת וורד שתפעלו את בית הקפה המושקע לפסח 🫕

ליוסי שהעביר את סדר הפסח בשכבה הבוגרת.

לעליזה א וחן על ארגון סדרי הפסח בשכבה הצעירה... תודה על ההשקעה.

תודה לעמוס הסיוע בכל דבר שצריך 🙏🏻.


התמונות מיום שיא זה לפניכם-bottom of page