top of page

חג חמישי שמח לנו

חג חמישי שמח לנו!!! בית הקפה שלנו פתח את שעריו לתלמידים כהרגלו ביום זה !! תודה לתלמידים הנפלאים שמפעילים את בית הספר


bottom of page