top of page

התנדבות הכיתה של שיראל ושרה

בימי שלישי תלמידי הכיתה של שיראל ושרה יוצאים למיזם התנדבות בגן הבנים בעיר אופקים.

מנקים עם מגרפה ומטאטא ממלאים שקיות זבל וזורקים לפח את כל הלכלוך שהצטבר.

אחד התלמידים מביא גיטרה ומנגן לנו לקראת הסוף עם תה ועוגיות.

ישר כוח!!!


bottom of page