top of page

התנדבות - בית היוצר אופקים

פרויקט התנדבות בבית היוצר באופקים ממשיך לפרוח


סידור קפיצים


הדבקת פס של כרטיסים חכמים למכשירים


והכנת שתילים


תודה לכולם!!!


bottom of page