top of page

התנדבות בבסיס חצרים! יצאנו לדרך

תלמידי הכיתה של נופית ועליזה יצאו היום לבסיס חצרים, למטרת התנדבות.


התלמידים הגיעו לבסיס לשיחת פתיחה מפי מפקד הפלוגה, בהמשך הם נחשפו למגוון מקומות ההתנדבות בבסיס, ולבסוף, התלמידים לבשו מדי צה"ל והרגישו תחושת גאווה!


התלמידים יתנדבו בבסיס בכל יום שלישי, בהצלחה!


bottom of page