top of page

התנדבות בבסיס חצרים

בסיס חיל-האוויר חֲצֵרִים (בשמו הרשמי: בסיס חיל האוויר 6. בקיצור: בח"א 6) הוא בסיס טיסה של חיל האוויר הישראלי ממוקם באזור העיר באר שבע. מפקד הבסיס הוא טייס או נווט קרב בדרגת תת-אלוף הכפוף ישירות למפקד חיל האוויר. סגנו הוא קצין צוות אוויר בדרגת אלוף-משנה.


תלמידי בית הספר מגיעים לבסיס חצרים בכל יום שלישי ומתנדבים בעבודות השוטפות בבסיס. תורמים מכוחם עבור החיילים ומדינת ישראל ובאותה נשימה נוצרת הכרות עפ המערכת הצהלית אותה יפגשו התלמידים אשר יבחרו להתגייס לשירות צבאי


bottom of page