top of page

התנדבות בבית היוצר אופקים

התלמידים שלנו יוצאים כל יום חמישי להתנדבות בבית היוצר באופקים

📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝

לתלמידים יש עבודות קבועות ויש משתנות. הם מגיעים וכל אחד משובץ בסדנה שמתאימה לו.

ניתן לראות בתמונות הכנת ערכות לחנוכה.

עוד ניתן לראות שהמלבנים הקטנים זו סדנה של סידור ואריזה.

בנוסף יש סדנת פלקס-

זו סדנה שבה מתעסקים עם רכיבים קטנים לצורך הרכבה ובנייה של מוצרים מורכבים כמו שעון מעורר, מתגים, מפסקים

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

ישר כוח לצוות הכיתה אשר מלווה את הכיתה במיזם המקסים הזה- תודה להדר שושן וזהבה מלכה הנהדרות

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

bottom of page