top of page

השישי שלנו מלא מצוות

זכינו ליום שישי מלא מצוות 💙💙💙

לפנינו תמונות ממיזם ההתנדבות של הכיתה של אפרת ויעל - אחת לחודש אנו עורכים אולם בית כנסת עבור שבת קהילה.

קהילת הגרעין באופקים מארגנת ארוחת שבת לאנשים בודדים על מנת לסעוד ארוחה זו יחד

בשילוב הכיתה של מוריה ומירב המפעילות במסגרת המיזם הכיתתי, השתתפנו השבוע בהכנות לקראת השבת העולמית,והכנו עוגת שוקולד למשתתפים הסעודת השבת

ולסיום, השבוע התחילה ההתנדבות של חלוקת עוגיות לקשישים בודדים הגרים בסמוך לבית הספר בהובלת הכיתה של אפרת ויעל.

תודה לתלמידים וצוות החינוכי על התנדבות בקהילה משותפת עם הנוער הצעיר של בית ספרנו


bottom of page