הרצאת שוטר קהילתי

הרצאת שוטר קהילתי לשכבה הבוגרת בנושא סמים ואלכוהול

תודה לשוטר יוסף זריהן