top of page

הפרשת חלה

במסגרת פרוייקט "בר מצווה" קיימנו יחד מצווה מיוחדת של "הפרשת חלה".

הסברנו כיצד המצווה הזו קויימה בתקופת ההיסטוריה בה נתנו תרומה לכהנים במקדש. שוחחנו על כך שזו מצווה שניתנה לנשים אך כל מי שמעוניין לקיימה יכול לעשותה בכל זמן ועת.

שוחחנו על הסגולות שנדבקו במעשה זה והכנו מהבצק חלות טובות ומשובחות.

תודה לורד, אשת הצוות שליוותה אותנו ובזכותה זכינו לחוויה המיוחדת הזו🤗


בר המצווה תתקיים ב12.2.23

אנחנו אוספים חוויות ופעילויות לקראת היום הגדול


bottom of page