top of page

הפסקה פעילה

הפסקה פעילה בבית הספר שלנו

מועצת הילדים יוצאת לפעולה. בהפסקה פעילה

כיתות משכבות הביניים והבוגרת שיחקו יחד כדורעף אחד נגד השנייה, התחרות הייתה קשה וכבוד לזוכים.

התלמידים נהנו מהפסקה וכבר ביקשו תחרות חוזרת.bottom of page