top of page

הכרות עם אומנים שיצרו בשואה

פעילות מרכז למידה באומנות:

היכרות עם אומנים מהשואה, דיון על הישרדותם בעזרת כישרונות, למידת המושג "יד ושם", יצירה בעקבות שני אומנים שהכירו בעזרת טכניקת העתקה בפנדה.


פעילות באומנות: טכניקת העתקה בפנדה- בחירת תמונה, הפיכתה על דף, צביעתה בעזרת פנדה בצבע אחד או יותר, הפיכתה בחזרה על הנייר ומעבר עליה עם עיפרון על כל הקווים/ כתמים/ הצללות וכדומה.לאחר מכן הכנת רקע לדמות שנבחרה בנושא השואה.
bottom of page