top of page

גדנ"ע, טעימה מהשירות הצבאי

גדנ"ע, טעימה מהשירות הצבאי

גַּדְנָ"ע (גדודי נוער או גדודי נוער עברי) הוא ארגון ישראלי לחינוך טרום צבאי. הגדנ"ע הוא מסגרת חסות של צה"ל שאמונה על הפעלת הנוער והכנתו לשירות צבאי. מקום המדינה ועד תחילת שנות ה-90 פעלה המערכת כפיקוד ייעודי שקם כהמשך ועל בסיס מסגרת הגדנ"ע המחתרתית שהפעיל ארגון ההגנה בשנות הארבעים, בה הוכשרו בני הנוער לשירות במסגרות כמו חי״ש ופלמ״ח.


אז מה עוברים בגדנע??

טיפוח כושר גופני ומיומנות קליעה, תוכניות הסברה לקראת שירות, תוכניות הכנה לגיוס לכלל הנוער (כולל אימון התנסות בבסיס גדנ"ע)


מטרת הגדנ"ע

חיזוק תחושת המסוגלות והמוטיבציה של בני הנוער לשירות משמעותי בצה"ל, זאת באמצעות התנסות חיובית במסגרת צבאית, תוך שמירה מרבית על שלומם וביטחונם של המתאמנים.


אתם מוזמנים לצפות בגלריית התמונות של הגדנ״ע של תלמידינו. שם הם התנסו בשבוע מאתגר ומעצים בחוויה משמעותית נוספת לארגז הכלים הפרטי שלהם


ישר כוח לתלמידים!!!!bottom of page