top of page

בית היוצר

תלמידים מהשכבה הבוגרת בבית הספר (הכיתה של מאיה וחנה) יוצאים פעם בשבוע לבית היוצר, מפעל מוגן בעיר אופקים שמופעל ע"י עמותת עלה נגב. התלמידים מתנסים במגוון עבודות: הרכבת רכבי אלקטרוניקה, עבודות קרמיקה ועבודות אריזה שונות. הפרויקט הוא חלק ממכלול פעילויות ופרויקטים אשר נועדו לסייע לתלמידינו להיות מוכנים יותר לחיים עצמאיים בקהילה.bottom of page