בית היוצר

תלמידים מהשכבה הבוגרת (הכיתה של מאיה וחנה) יוצאים פעם בשבוע לבית היוצר, מפעל מוגן בעיר אופקים שמופעל ע"י עמותת עלה נגב. התלמידים מתנסים במגוון עבודות: הרכבת רכבי אלקטרוניקה, עבודות קרמיקה ועבודות אריזה שונות. הפרויקט הוא חלק ממכלול פעילויות ופרויקטים אשר נועדו לסייע לתלמידינו להיות מוכנים יותר לחיים עצמאיים בקהילה.