top of page

ארכיאולוגיה וצילום- מפגש חלום

כשמעורבות חברתית ולימודי צילום נפגשים- מתחרשים דברים נפלאים

כחלק מתכנית מעורבות חברתית הפועלת בביה"ס יצאו תלמידי הכיתות של אפרת ויעל הדר וסימונה לחפירות ארכאולוגיות ביער להב וסיור בחורבת רימון. שם נפגשנו עם נציג מרשות העתיקות ויחד עסקנו בחפירה ארכיאולוגית של מחצבה מהתקופה הביזנטית. התלמידים התמסרו למשימה והחלו לעסוק במלאכה במסירות וחשפו חלק מן החומה המקיפה של המחצבה. הלמידה עוד לא תמה והמשכנו לחורבת רימון ושם התוודענו לבית כנסת עתיק.

תלמידי הבגרות בתקשורת וצילום סטילס 5 יחידות, סיימו את מלאכת ההתנדבות והחלו במשימת הצילום לקראת הגשת פרוייקטים בנושאים נבחרים ואף הגדילו וצילמו מגוון תמונות נוספות מתוך הנאה בטבע.

רוח ההתנדבות והרצון ללמידה הן במעורבות חברתית והן בהכנה לבגרות בצילום הייתה נכרת בתלמידים ונהננו יחד איתם


bottom of page