top of page

איכות חיים

תפישת "איכות החיים" שואפת לשיפור מתמיד באיכות החיים של התלמיד על ידי בחינה מתמדת של הצרכים והרצונות של התלמידים.
מחנך אישי

 

מחנך אישי וזמן אישי:

על פי כל התיאוריות המובילות בתחום הפסיכולוגיה ומדעי החברה וההתפתחות: הצורך הבסיסי והחיוני של כל ילד – במיוחד בראשית דרכו - הוא קשר עם דמות דומיננטית אחת הקשורה לכל תחומי חייו (קשר אחד על אחד, קשר דיאדי).

מתוך הבנת הצורך הבסיסי וחיוני הזה אנו מצמידים לכל תלמיד בבית הספר מחנך\ת אישית מתוך צוות הכיתה (עוזר\ת הוראה או מחנך\ת הכיתה).

המחנך האישי מנהל מערכת יחסים אישית, באופן שוטף ויומיומי עם התלמיד, המחנך\ת זמין באופן תמידי לתלמיד לכל אורך יום הלימודים ולאחריו.

בנוסף ובכדי לחזק את הקשר כל תלמיד והמחנך\ת האישית שלו זוכים לזמן אישי קבוע במערכת מדי שבוע. בזמן האישי המחנך\ת והתלמיד\ה עוסקים במגוון של פעילויות שתפקידם לחזק את הקשר האישי ביניהם למשל: משחק משותף, שיחה קלילה, שיחה רגשית אישית, יצירה משותפת, עשייה משותפת ועוד.

תחום הטיפול: 

הצוות הטיפולי מורכב מ- 12 מטפלות בתחומי האומנות, הדרמה, הביבליותרפיה והתנועה, עובדת סוציאלית, יועצת, פסיכולוג ופסיכיאטרית.

הצוות הטיפולי נותן מענה קבוצתי ופרטני לתלמידים וייעוץ לצוות החינוכי.

הצוות נמצא בקשר מתמיד, ומקיים היוועצויות קבועות עם הצוות החינוכי ובתהליך משותף מנתחים ומבינים את קשייו וצרכיו של התלמיד ושל הכיתה ובונים מענים המשלבים את תחום החינוך והטיפול (מתקיימת פגישה שבועית של הצוות המטפל בכיתה עם הצוות החינוכי).

הצוות הטיפולי והחינוכי פוגש את הורי התלמידים באופן שוטף להדרכות הורים קבועות, ובנוסף מתקיים קשר גם עם אותם ההורים שמתקשים להגיע למפגשים המסודרים. תהליך דומה מתרחש בין הצוות הטיפולי של ביה"ס לצוות הטיפולי בפנימיות.

ביה"ס רואה חשיבות גדולה בהידוק הקשר בין הצוותים החינוכיים והטיפוליים בתוך ביה"ס, ועל כן מתקיימות הדרכות ולמידה משותפות, תכניות התמיכה נכתבות ביחד, וכן השותפות בישיבות הפדגוגיות, נעשות היוועצויות משותפות והדרכות עם פסיכולוג ופסיכיאטרית בית הספר.

תמיכות
תכנית תמיכה אישית:

תכנית התמיכות נעשית בשיתוף פעולה בין התלמיד לצוות החינוכי שלו. התלמיד ממלא שאלון איכות חיים אשר מחדד את נקודות החוזקה והחולשה שלו, צוות הכיתה עונה גם הוא על שאלון משלים. לאחר מכן נבחרים ע"י הצוות בשיח עם התלמיד שלושה תחומים שבהם תתמקד התמיכה בתלמיד.

תכנית תמיכה יכולה להיות שילוב של תלמיד בהתנדבות בצבא, שילוב בעבודה, חיזוק תחומי אומנות, מוזיקה או ספורט, התמקדות בשיפור יכולות בתחום הלימודי ולמידה והיבחנות לבגרות, יחסים של תלמיד עם חבריו ומשפחתו, סנגור עצמי, היכולת של תלמיד להגן על עצמו ולבטא את עצמו בצורה מיטבית ועוד.

טיפול
צוות

צוות בית הספר:

בבית הספר כ- 50 נשות ואנשי צוות בתפקידים שונים ומגוונים:

מנהלת בית הספר: אביה אזולאי

מנהלי השכבות:

סגן המנהלת ומנהל השכבה הבוגרת: יאיר בר כוכבא.

שכבת ביניים: ערן גרינבאום.

שכבה צעירה: יחיאל חג'בי.

עו"ס בית הספר: ענת גבעתי.

רכזת מערכת: אקסנה וסרמן.

רכזת פדגוגית: חני אבינועם.

רכזת חברתית: אפרת טרבלסי.

רכז טיולים: יחיאל חג'בי.

מזכירת בית הספר: עירית יצחק.

פסיכולוג קליני: מר מאיר אפרתי.

מחנכות ומחנכים, עוזרות ועוזרי הוראה, מורים מקצועיים, מורה מומחית לאסטרטגיות למידה, יועצת וצוות מטפלות בהבעה, יצירה ודרמה.

את צוות בית הספר מלווה פסיכיאטרי לילדים ונוער.

בנוסף, מגיעה לבית הספר באופן קבוע הגב' תמר סרי, מומחית לריפוי בעיסוק, לעבודה פרטנית ובקבוצות עם תלמידים שמאותרים כבעלי קשיים תחושתיים. 

בית הספר פועל בפיקוח משרד החינוך - האגף לחינוך מיוחד.

תרפיה בתנועה
תרפיה באומנות
תרפיה ביצירה
יצירה במהלך טיפול
מועצת תלמידים

מועצת תלמידים:

בבית הספר פועלת מועצת תלמידים המורכבת מתלמידים משתי השכבות. מועצת התלמידים מסייעת בהפעלת ימי שיא, מפעילה את ההפסקות הפעילות ומייצגת את התלמידים למול הצוות וההנהלה. תלמידי מועצת התלמידים מועצמים ע"י ביקורים ופעילויות בהובלת הרכזת החברתית אודליה סויסה, עם דמויות משפיעות ברמה המקומית והארצית. התלמידים נסעו לביקור בכנסת ישראל ונפגשו עם מר רוביק דנילוביץ, ראש העיר באר שבע.

ביקור בכנסת
פגישה עם ראש העיר באר שבע
פעילות מועצת התלמידים
bottom of page