top of page

מידע להורים

אנו בבית הספר רואים בכם ההורים שותפים מלאים ואנו עושים מאמצים רבים כדי למצות ביחד אתכם את כל הזכויות המגיעות לכם ולילדכם. את כל נושא מיצוי הזכויות והקשרים עם הגופים הממשלתיים והאחרים מרכזת הגב' יונית אוחנה, העובדת הסוציאלית של בית הספר.

 

ליצירת קשר ולתאום מפגש פרטני ניתן לפנות למחנכת הכיתה ו/או להשאיר הודעה במזכירות ביה"ס עבור יונית העובדת הסוציאלית.

שרות צבאי
התנדבות בצבא ושרות לאומי:

כחלק מהחזון הבית ספרי לקחת חלק משמעותי בהתפתחות האישית של התלמידים וקידום תלמידינו לחיים עצמאיים בקהילה אנו מפעילים מספר פרויקטים של הכנה לצבא לתלמידים שמועמדים לשירות ובמקביל לתת לתלמידים שלא יתגייסו לצבא אפשרות לחוות ולקחת חלק בפעילויות, במסגרת הצבא, כחלק מתוכניות כישורי החיים.


צו אחוד - ליווי התלמידים בלשכת הגיוס:

תכנית שבמסגרתה אנו מכינים את התלמידים לקראת צו הגיוס וחיילת שמלווה את בית הספר מלווה את התלמיד בלשכת הגיוס.

הכנה לצבא - ליווי של העובדת הסוציאלית מול הצבא: 

פרויקט בראשות יונית העו"סית של בית הספר אשר מלווה את התלמידים בכל המגעים מול הצבא ונמצאת בקשר מול הגורמים הרלוונטיים במדור כגיוס ובמדור בריאות הנפש כדי לתת לתלמיד ביטחון, מענה, תמיכה וכתובת בתהליך מורכב זה.

לתלמידים אשר מקבלים פטור אבל מעוניינים להתנדב ולשרת את המדינה אנו מציעים כמה אפשרויות:

תורמים במדים: תכנית ייחודית המאפשרת לצעירים בגילאי 18-30 להשתלב במסלול התנדבות בצה"ל כלובשי מדים, בתפקידים משמעותיים ומגוונים!
התוכנית מאפשרת כניסה מידית להתנדבות ולשיבוץ בבסיסי צה"ל השונים!
צעירים המעוניינים ימשיכו להתנדבות פורמלית בצבא.

שרות לאומי: במסגרת השרות הלאומי- אזרחי קיימות תכניות שונות המותאמות לצעירים בעלי צרכים מיוחדים. הפנייה לשרות לאומי נעשית לאחר קבלת הפטור מהצבא. ניתן להתחיל לשרת בשרות הלאומי גם בגיל 20 +, אך יש לסיים את השרות לפני גיל 22. ישנה אפשרות לתכנית של שנה או שנתיים שרות.  צעירים וצעירות המשרתים בשרות לאומי זכאים לאותן זכויות של המשרתים בשרות צבאי (בהתאם למשך השרות) – פיקדון, מענק שחרור, וזכויות נוספות.

הטבות מס:

מדינת ישראל באמצעות מס הכנסה מאפשר להורים לילדים הלומדים במסגרת החניוך המיוחד ליהנות מהטבות מס. הטבת המס היא בגובה שתי נקודות זיכוי.

 

שווי נקודת זיכוי בשנת 2017 הינה 2,580 ₪. משמעות הדבר שהטבת המס מקנה חיסכון של 5,160 ₪ בעבור ילדכם.

על פי תקנות מס הכנסה ילד שהופנה למסגרת לחינוך מיוחד על ידי ועדת השמה (לפי חוק חינוך מיוחד תשמ"ח -1988) ייחשב כמי שיש לו לקות למידה חמורה במיוחד העומדת במצב הנדרש בסעיף ולכן ככזה ייחשב ל"נטול יכולת".

 

חשוב לדעת החזר המס איננו אוטומטי ועל מנת לקבל אותו יש להגיש בקשה למס הכנסה. מס הכנסה מאפשר לקבל החזרי מס עבור 6 שנים האחרונות.

הטבות מס
ביטוח לאומי:
ביטוח לאומי

הורה לילד הסובל מפסיכוזה או ממצב פסיכיאטרי אחר, עשוי להיות זכאי לקצבת ילד נכה עד לגיל 18 ושלושה חודשים, אם הוא עונה על התנאים הבסיסיים.

ילדים עם בעיות נפשיות אחרות, עשויים להיות זכאים גם הם לקצבה בהתאם לאבחנה ולמצבו הנפשי של הילד:

* ילד הזקוק להימצאות מבוגר בסביבתו לצורך מניעת סכנה באופן החורג במידה ניכרת מבני גילו, עשוי להיות זכאי לקצבה בהתאם למידת ההשגחה הנדרשת.

* ילד על הספקטרום האוטיסטי, יהיה זכאי לקצבה בהתאם לכללים.

 

איזה מסמכים צריך להגיש? 

* טופס תביעה לקצבת ילד נכה.

* מסמך מהפסיכיאטר המטפל, הכולל תוכנית טיפולים.

 

צירוף מסמכים מקיפים לתביעה, יאפשר לנו לבחון את הזכאות לקצבה ללא זימון של הילד לוועדה.

אם תיקבע זכאות על סמך המסמכים, תישמר האפשרות לבקש בתוך 45 ימים להיבדק בוועדה בנוכחות הילד.

ארנונה
הנחה בארנונה:

במידה וילדכם מוכר כזכאי לגמלת ילד נכה במוסד לביטוח לאומי יתכן ואתם זכאים להנחה של עד 33% בתשלומי הארנונה. זכאות זו תשמר גם כשילדכם יהיה בוגר במידה והוא יוסיף לקבל קצבת נכות ולהתגורר בביתכם.

גובה ההנחה יינתן על פי החלטת הרשות המקומית.

על מנת לממש את הזכאות יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות בה אתם גרים ולבקש למלא טופס בקשה להנחה בארנונה. אל הטופס יש לצרף אישור עדכני על קבלת גמלת הנכות או אישור על זכאות לגמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי. בנוסף, אם יידרשו- יהיה עליכם לצרף אישורים הנוגעים להכנסותיכם.

פטור משרות צבאי
פטור משרות צבאי:

לקראת גיל 16.5, תשלח הודעה בדואר להתייצבות ילדכם בלשכת הגיוס לצו ראשון. יש חשיבות לידע את צוות ביה"ס בקבלת הצו, וזאת לצורך חשיבה משותפת איתכם ההורים והנער/ה על הליך הגיוס לצה"ל. במידה וברור שילדכם לא כשיר לשרות צבאי ואף אינו מעוניין בכך ניתן להגיש מראש מסמכים למדור בריאות הנפש בלשכת הגיוס ולבקש הליך לפטור ללא נוכחות הנער/ה.

המסמכים הנדרשים :

1.חוות דעת פסיכיאטרית עדכנית ממסגרת ציבורית (תחנה לבריאות הנפש, קופ"ח. ולא פסיכיאטר פרטי).

2. אישור על קבלת קצבת ביטוח לאומי (במידה ויש).

3. אישור וועדת השמה, על שיבוץ בבית ספר לחינוך מיוחד.

4. בהתאם לבקשת ההורים, ניתן לקבל גם דו"ח תפקודי מבית הספר.

על כל המסמכים יש לציין "למדור בריאות הנפש".

 

בית הספר לא יעביר מידע ללשכת הגיוס לפני התייצבות המועמד לצו ראשון, אלא, אם כן ההורים חתמו על טופס ויתור סודיות המאפשר להיות בקשר עם גורמי הצבא. במידה ותהיה פנייה מלשכת הגיוס לביה"ס לקבלת מידע אודות הנער/ה, ביה"ס מחויב על פי החוק למסור את המידע הנדרש.

במידה ולא מעבירים מידע מוקדם ללשכת הגיוס, לפני מועד ההתייצבות לצו ראשון המועמד מגיע ללשכת הגיוס ועובר את ההליך הרגיל- אימות נתונים, בדיקות רפואיות, מבחנים פסיכוטכניים וראיון אישי. באם מתעוררות שאלות בנוגע לתפקודו הנפשי של המועמד הוא יופנה למדור בריאות הנפש, לשיחה עם קב"ן או פסיכיאטר.

בהעדר אישור מיוחד מראש לא ניתן ללוות את הנער/ה בתוך לשכת הגיוס ביום ההתייצבות והוא אמור להתנהל באופן עצמאי באותו יום.

 

מידע על אשפוזים פסיכיאטריים מגיע באופן ישיר למדור בריאות הנפש דרך משרד הבריאות.

בלשכת הגיוס הוקם בשנים האחרונות "מדור קהילה" צוות המדור נותן מענה בשאלות הקשורות להתייצבות לצו ראשון ובהליך לפטור. ניתן ליצור קשר באמצעות הטלפון הבא:

 

לשכת הגיוס באר שבע – 08-6298867

סל שיקום
סל שיקום וחזרה לקהילה:

לקראת גיל 18 אנו מתחילים לחשוב ולהתכונן ביחד עם התלמיד והוריו על העתיד והחזרה לקהילה. כלי חשוב העומד לרשותנו הוא סל השיקום, הטבה הניתנת לפי חוק לנפגעי נפש ואשר כוללת מסגרות ושירותים בתחומים שונים כגון דיור, תעסוקה, לימודים ופנאי.

למידע נוסף על הסל ועל הדרכים להשיגו ניתן להתייעץ עם יונית אוחנה, עו"ס בית הספר.

bottom of page