top of page

למידה בשעת חירום

אנו נערכים להפעלת שגרת לימודים מרחוק בבית הספר גם בשעת חירום - מצב בו ימנע מהתלמידים להגיע לבית הספר לתקופת זמן שיכולה להימשך מספר ימים עד מספר שבועות. 

פעילויות הפגה

פעילויות הפגה

שכבה צעירה

שכבה צעירה

שכבה בוגרת

שכבה בוגרת

מידע על הקורונה

מידע על הקורונה

הודעות

הודעות

חירום - מ' החינוך

חירום - מ' החינוך

קישורים

קישורים

חידון ספר בראשית

חידון ספר בראשית

הודעות

הורים ותלמידים יקרים, בימים אלה אנו מתמודדים עם נגיף הקורונה. אחד המשאבים החזקים ביותר שיש בידנו הוא ידע ולכן נשתדל להעביר לכם ידע רב ושימושי על מחלת הקורונה והדרכים למנוע אותה, במקביל להבניית חומרים ללמידה בשעת חירום שיאפשרו לכם לשמור על שגרת לימודים.

Site Title

החידון הציוני

היסטוריה

חוברת אנגלית

חידון בראשית
bottom of page