• Admin

תלמידי בית הספר חגגו את חג החנוכה במגוון פעילויות: תלמידי השכבה הצעירה ציינו את החג במסורת ה"חנומתמטיקה", למידה על החג בעזרת חידות מתמטיות. כמו כן נערכה לתלמידים הצעירים פעילות חנוכה מרובת תחנות בהובלת המחנכת אבישג.


תלמידים משכבת הביניים ומהשכבה הבוגרת חגגו את החג במסגרת התנדבותם ב"בית הקשיש" בעיר כחלק מההתנדבות השוטפת שלהם, כחלק מהמעורבות החברתית שבה לוקחים חלק תלמידינו.


תלמידי השכבה הבוגרת ציינו את החג בשיח שכבתי, שהתבסס על שירו של הרב קוק "אור הנר", התלמידים התבקשו לפי מילותיו של הרב לעמול ולגלות את הנר שלהם. לאחר מכן התקיים טקס הדלקת נרות בהשתתפות סא"ל א, מפקד יחידת הבינוי בבסיס חצרים, שבו מתנדבים תלמידים מבית הספר מדי שבוע, את הטקס כיבדו גם רס"ן ל' סגן המפקד ומפקדים ואנשי קבע המלווים את הפרויקט. כמו כן הגיעו מנהלים ועובדים ממפעל "כפרית", בכפר עזה אשר מסייעים לפרויקט להתקיים.


במהלך טקס הדלקת הנרות שיתף התלמיד א' חוויות מההתנדבות ביחידת הבינוי והוקרן סרט על הפרויקטים השונים המתקיימים בשכבה כהכנה לחיים עצמאיים.

  • Admin

תלמידי הכיתות של טלי, הילה ואוריאל השתתפו ביום סיור בעיר תל אביב בהובלתו של המורה אוריאל שמשמש גם כמורה לשל"ח בבית הספר.

במסגרת הסיור ביקרו התלמידים במוזיאון ז'בוטינסקי שבמצודת זאב בעיר. התלמידים שלמדו עוד קודם בכיתות על פועלו של האיש שמעו הרצאה קצרה וסרט על פועלו למען עליית יהודים לארץ ישראל לפני שואת יהודי אירופה ואל פועלו למען הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.


במסגרת שיעורי השל"ח (שדה, לאום, חברה) נחשפים התלמידים לשיעורי שדאות, הכרות עם הרבדים השונים בחברה וידע על ההיסטוריה של העם היהודי.


  • Admin

תלמידי השכבה הצעירה בבית הספר השתתפו ב"חנומתמטיקה", אירוע שנתי המתקיים בבית הספר ובו תלמידים מהשכבה הבוגרת מפעילים תחנות משחק הקשורות לחג (סביבון המספרים, חנוכיית המספרים ועוד) ובהן חידות ותרגילים במתמטיקה. את האירוע ליוו תלמידי הכיתה של יוסי בהובלתו ובהובלת לילך, המורה למתמטיקה.
08-9917955

כתובת: גולמב 7, אופקים

גלריה

לוח שנה