top of page

מכוונים גבוה ללמידה

בית הספר שלנו הוא בית ספר הטרוגני אשר נותן מענה למגוון רחב של תלמידים מגיל 7 עד גיל 21. השונות התפקודית והלימודית של התלמידים בכיתות מצריכה למידה גמישה, משמעותית ומותאמת המשתמשת במנעד רחב של כלים פדגוגיים והתאמתם ללמידה משמעותית במאה ה-21.

השונות של תלמידינו מחדדת את הצורך שלנו לפעול למיצוי היכולות של התלמידים- ברצף של למידה ובגרויות ועד הכנה לחיים עצמאיים ותעסוקה בקהילה.

מקצועות
מקצועות לימוד

בבית הספר שלנו מגוון רחב של מקצועות למידה המשלבים למידה פדגוגית ברמה גבוה והכנה לבגרות מלאה במקצועות הבאים: אנגלית, מתמטיקה, אזרחות, לשון, היסטוריה, עברית, תנ"ך, ספרות, גאוגרפיה ואומנות לצד מקצועות אשר מאפשרים מיצוי של יכולות שונות לתלמידים אשר חזקים יותר בתחומי אחרים כמו: אלקטרוניקה, ספורט, תכנות, אומנות, ג'אגלינג, כלבנות, העולם המופלא, פיסול בעיסת נייר ועוד.

במקביל התלמידים מקבלים שיעורי כישורי חיים המכינים אותם לחיים עצמיים ואסטרטגיות למידה.

 

בגרויות
בגרויות

כחלק מהתפיסה הטיפולית פדגוגית של בית הספר אנו רואים בתהליך הלמידה לבגרות אמצעי חשוב ולכן אנו עושים מאמץ שכל תלמיד שמסוגל לכך, ייגש לבחינות הבגרות.

 

השנה ניגשו לבחינת הבגרות 17 תלמידים שונים, שהם חלק ניכר מתלמידי הכיתות הבוגרות בבית הספר. התלמידים ניגשו למגוון רחב של בגרויות ובהם: אנגלית, מתמטיקה, אומנות, ספרות, אזרחות, היסטוריה, תנ"ך, גאוגרפיה (מגמה)  ולשון. תלמידינו משיגים במהלך השנים תוצאות מצוינות בבחינות הבגרות שנערכו בקיץ 2017, ממוצע הציונים של התלמידים עמד על 85.5, הרבה מעל הממוצע הארצי. 

כתבה על ההצלחה במבחני הבגרות בשנת 2017.
 

שיתוף פעולה עם מכללת חמדת הדרום

כחלק מההתמקצעות שלנו כבית הספר אנו מתחילים זו השנה השלישית ברציפות שיתוף פעולה עם מכללת חמדת הדרום, מכללה אקדמית לחינוך. במסגרת שיתוף הפעולה מגיעות סטודנטיות מהמכללה ללמד את התלמידים וללמוד מצוות בית הספר וזאת כחלק מהעבודה המעשית שלהם במהלך הלימודים לתעודת הוראה. צוות בית הספר משתלם במגוון תחומים ע"י מרצים מובילים, מסגל המכללה, ותלמידים מצטיינים מבית הספר יוצאים ללמוד קורסים אקדמאים במכללה.

מצורף מכתב תודה ממכללת חמדת הדרום פז וסולי, מנהל בית הספר ולצוות בית הספר:

חמדת הדרום
bottom of page