top of page

תכניות ייחודיות

אנו בבית הספר עמלים כל הזמן לחדש את החוגים, הפרויקטים והשיעורים כדי שיתאמו לרצונותיהם ולצרכים של תלמידנו, אנו עושים בכל שנה מאמץ להביא חוגים, שיעורים ופעילויות חדשות ורלוונטיות.

תמיכות

רשת "בית אקשטיין", עובדת לפי מודל איכות החיים. מודל זה מאמין שכדי לשפר את איכות החיים של האדם יש לזהות את צרכיו ורצונותיו של האדם ולסייע לו לממש אותם בצורה הטובה ביותר.

כדי לממש את המודל וכדי לשפר את איכות החיים של תלמידינו נבנית לכל תלמיד תכנית תמיכה אישית בהתאם לרצונותיו ושאיפותיו וצרכיו האישיים, המכשירה אותו לקראת חייו כאדם בוגר.

תכנית התמיכות נעשית בשיתוף פעולה בין התלמיד לצוות החינוכי שלו. התלמיד ממלא שאלון איכות חיים אשר מחדד את נקודות החוזקה והחולשה שלו, צוות הכיתה עונה גם הוא על שאלון משלים. לאחר מכן נבחרים ע"י הצוות בשיח עם התלמיד שלושה תחומים שבהם תתמקד התמיכה בתלמיד.

תכנית תמיכה יכולה להיות שילוב של תלמיד בהתנדבות בצבא, שילוב בעבודה, חיזוק תחומי אומנות, מוזיקה או ספורט, התמקדות בשיפור יכולות בתחום הלימודי ולמידה והיבחנות לבגרות, יחסים של תלמיד עם חבריו ומשפחתו, סנגור עצמי, היכולת של תלמיד להגן על עצמו ולבטא את עצמו בצורה מיטבית ועוד.

תמיכות
בית קפה
בית הקפה

בבית ספרנו פועל פרוייקט ייחודי של בית קפה לתלמידים ולצוות.

BeCoffee בית אקשטיין אופקים, הינו פרוייקט תעסוקתי המיועד לתלמידי השכבה הבוגרת כהכנה לעולם התעסוקה.

שאר תלמידי בית הספר נהנים אחת לשבועיים מחוויית פנאי חברתית התורמת להווי הבית ספרי, להעצמת תחושת השייכות לבית הספר והשותפות בו.

כמו-כן תכנים רבים העולים מפרוייקט זה מדוברים ונלמדים בכיתות.

תל"ן (חוגים)

מתוך האמונה שלנו בבית הספר שיש לנסות ולחדש כל העת את החוגים והשיעורים כדי שיתאמו לרצונותיהם והצרכים של תלמידנו, אנו עושים בכל שנה מאמץ להביא חוגים, שיעורים ופעילויות חדשים ורלוונטיים.

 

בבית הספר פועל חוג כלבנות, החוג מאפשר לתלמידים לפתח קשר עם הכלבים, לעבוד על הסבלנות ולפתח את היכולת שלהם להתמודד עם קשיים. בבית הספר פועל גם שיעור שבועי בג'אגלינג על ידי מורה שמתמחה בתחום. התלמידים לומדים להתמודד עם מספר רב של משימות, השיעור מפתח את הדימוי העצמי ומעניק גמישות נפשית ופיזית.

חוג נוסף  הוא חוג מדעים התלמידים לומדים בשיעורים לבנות רובוטים קטנים. 

בבית הספר פועלים גם שיעור יצירה בעזרת עיסת נייר, חוג אריגה, חוג ספורט, חוג תכשיטנות וחוג בעלי חיים. 

קרב מגע
תופים
כלבנות
ג'אגלינג
אפייה
אומנות
אלקטרוניקה
(תל"ן (חוגים
מניעת התנהגות סיכונית

בכל הכיתות מועברים שיעורי כישורי חיים ע"י מחנכת הכיתה, תרפיסט הכיתה ויועצת ביה"ס.
תכנית כישורי החיים הינה תכנית התפתחותית הכוללת כישורים תוך-אישיים ובין-אישיים וכן נושאים הקשורים בהתפתחות ובמניעה. התכנית כוללת שיחות עם תלמידים על חייהם, על התנסותם במשימות הגיל, על גיבוש זהותם, על מיניותם, על המפגש שלהם עם התנהגויות סיכון ועל מצבי חיים שונים שאותם הם חווים.

 

בשיעורי כישורי חיים ניתן דגש על מניעת התנהגויות סיכון כגון:  
קונפליקטים, אלימות, בריונות ותחושת קורבנות, עישון סיגריות, צריכת סמים, שתיית אלכוהול, הימורים, נהיגה, מין מזדמן, חיזוק האחריות החברתית במצבי סיכון בחברה, שינויי מצב רוח, תחושת אין מוצא, פגיעה מינית, לחץ חברתי, עבירה על החוק וכו'.
בחלק מנושאים אלו מתקיימים ימי שיא לאורך השנה במהלכם מתקיימות פעילויות בכיתות וכן מובאות הרצאות/סדנאות חיצוניות.

מניעת התנהגות
התפריט
סלטים
bottom of page