top of page

?מה חדש אצלנו 

  אתם מוזמנים להכנס לכתבות המתחדשות על הנעשה בבית הספר מידי יום
ועוד הפתעה קטנה... העיתון הדיגטילי שלנו תכף יוצא לאור (שווה לחכות) 

bottom of page